Marking & Striping Paint

Overhead Pallet Lifters


Adjustable Pallet Lifters LT475 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Adjustable Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 36"
 • Weight: 190 lbs.

Model: LT475

Manufacturer Model No.: 1300-B-136


Adjustable Pallet Lifters LT476 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Adjustable Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 42"
 • Weight: 230 lbs.

Model: LT476

Manufacturer Model No.: 1300-B-142


Adjustable Pallet Lifters LT477 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Adjustable Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 48"
 • Weight: 270 lbs.

Model: LT477

Manufacturer Model No.: 1300-B-148


Adjustable Pallet Lifters LT478 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Adjustable Pallet Lifters

 • Capacity: 2000 lbs. (1 tons)
 • Fork Length: 36"
 • Weight: 195 lbs.

Model: LT478

Manufacturer Model No.: 1300-B-236


Adjustable Pallet Lifters LT479 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Adjustable Pallet Lifters

 • Capacity: 2000 lbs. (1 tons)
 • Fork Length: 42"
 • Weight: 235 lbs.

Model: LT479

Manufacturer Model No.: 1300-B-242


Adjustable Pallet Lifters LT480 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Adjustable Pallet Lifters

 • Capacity: 2000 lbs. (1 tons)
 • Fork Length: 48"
 • Weight: 260 lbs.

Model: LT480

Manufacturer Model No.: 1300-B-248


Pallet Lifters LA207 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 36"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 270 lbs.

Model: LA207

Manufacturer Model No.: 1400B-136


Pallet Lifters LA208 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 42"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 295 lbs.

Model: LA208

Manufacturer Model No.: 1400B-142


Pallet Lifters LA209 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 48"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 325 lbs.

Model: LA209

Manufacturer Model No.: 1400B-148


Pallet Lifters LA210 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 2000 lbs. (1 tons)
 • Fork Length: 36"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 280 lbs.

Model: LA210

Manufacturer Model No.: 1400B-236


Pallet Lifters LA211 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 2000 lbs. (1 tons)
 • Fork Length: 42"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 305 lbs.

Model: LA211

Manufacturer Model No.: 1400B-242


Pallet Lifters LA212 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 2000 lbs. (1 tons)
 • Fork Length: 48"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 335 lbs.

Model: LA212

Manufacturer Model No.: 1400B-248


Pallet Lifters LA213 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 4000 lbs. (2 tons)
 • Fork Length: 36"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 380 lbs.

Model: LA213

Manufacturer Model No.: 1400B-436


Pallet Lifters LA214 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 4000 lbs. (2 tons)
 • Fork Length: 42"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 430 lbs.

Model: LA214

Manufacturer Model No.: 1400B-442


Pallet Lifters LA215 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 4000 lbs. (2 tons)
 • Fork Length: 48"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 475 lbs.

Model: LA215

Manufacturer Model No.: 1400B-448


Pallet Lifters LA216 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 6000 lbs. (3 tons)
 • Fork Length: 36"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 525 lbs.

Model: LA216

Manufacturer Model No.: 1400B636


Pallet Lifters LA217 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 6000 lbs. (3 tons)
 • Fork Length: 42"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 560 lbs.

Model: LA217

Manufacturer Model No.: 1400B-642


Pallet Lifters LA218 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 6000 lbs. (3 tons)
 • Fork Length: 48"
 • Adjustable / Non Adjustable: Adj.
 • Weight: 612 lbs.

Model: LA218

Manufacturer Model No.: 1400B-648


Pallet Lifters LA195 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 36"
 • Weight: 190 lbs.

Model: LA195

Manufacturer Model No.: 1400A-136


Pallet Lifters LA196 | Par Equipment

MUSCLE MATE

Pallet Lifters

 • Capacity: 1000 lbs. (0.5 tons)
 • Fork Length: 42"
 • Weight: 230 lbs.

Model: LA196

Manufacturer Model No.: 1400A-142